Skip to content

Trích dẫn & giấy phép

Trích dẫn

Khi bạn sử dụng gói phần mềm vnstock trong dự án của mình, hãy tuân thủ các hướng dẫn về Trích dẫn (Cite) dưới đây:

Nếu bạn sử dụng dữ liệu hoặc mã nguồn của Vnstock trong dự án/bài viết/video của mình, xin vui lòng cung cấp trích dẫn (cite) tới dự án Vnstock. Dưới đây là ví dụ trích dẫn mẫu:

Dữ liệu được lấy từ Vnstock - gói phần mềm Python phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam. (thinh-vu @ Github, Copyright (c) 2022).

Trích dẫn cho mã nguồn:

Mã nguồn được lấy từ Vnstock - gói phần mềm Python phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam. (thinh-vu @ Github, Copyright (c) 2022).

Giấy phép

Vnstock được cấp phép theo Giấy phép MIT. Nội dung của giấy phép như dưới đây, và thể hiện trong file LICENSE.

Khi sử dụng Vnstock trong dự án của mình, bạn phải tuân thủ và giữ nguyên giấy phép MIT của Vnstock. Đồng thời, hãy chắc chắn rằng bạn đã bao gồm tên tác giả và giấy phép trong dự án của bạn.

Lưu ý: Vnstock là một dự án mã nguồn mở, do đó việc tuân thủ giấy phép và trích dẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và duy trì cộng đồng nguồn mở.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Vnstock và tuân thủ các hướng dẫn Trích dẫnGiấy phép này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào, xin vui lòng liên hệ với tôi qua mục Thảo luận của repo Github này hoặc nhắn tin trực tiếp.

Tiếng Việt

Bản quyền (c) 2022 Thinh Vu | thinh-vu @ Github | MIT

Được cấp phép theo quyền tự do, miễn phí, cho bất kỳ cá nhân nào nhận được một bản sao của phần mềm này và các tệp tài liệu liên quan (gọi chung là "Phần mềm"), để sử dụng Phần mềm mà không có bất kỳ hạn chế nào, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, xuất bản, phân phối, cấp phép lại và/hoặc bán các bản sao của Phần mềm, và cho phép những người nhận Phần mềm được nhúng vào Phần mềm này, tuân thủ các điều kiện sau đây:

Thông báo bản quyền trên và thông báo giấy phép này phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN BẢN", KHÔNG CÓ BẤT KỲ HÌNH THỨC BẢO ĐẢM NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN SỰ BẢO ĐẢM VỀ CHẤT LƯỢNG KINH DOANH, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG HOẶC HIỆN HỮU CỦA PHẦN MỀM.

Xin cảm ơn và chúc bạn thành công!

English

Copyright (c) 2022 Thinh Vu | thinh-vu @ Github

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.