Skip to content

Tài nguyên quan trọng

Trước khi bắt đầu, bạn có thể xem Video giới thiệu chính thức cho vnstock mình mới chia sẻ trên Youtube tại đây:

vnstock Website

vnstock đã hoàn thiện bước đầu việc xây dựng một website chuyên biệt để cập nhật thông tin về dự án, tài liệu sử dụng, blog, khóa học, và các tài nguyên hữu ích khác. Các nội dung của website đang từng bước được cập nhật và hoàn thiện.

Bạn có thể truy cập vnstock.site để biết thêm chi tiết.

vnstock Web app

vnstock Web app đã được giới thiệu lần đầu vào 4/9/2023 nhằm giúp người dùng phổ thông có thể tiếp cận với vnstock theo cách đơn giản và thuận tiện nhất dù cho bạn không có bất cứ kỹ năng hay hiểu biết về lập trình python để sử dụng.

vnstock web app được xây dựng bằng streamlit framework, sử dụng ngôn ngữ Python hoàn toàn. Đây cũng là một định hướng rất triển vọng trong việc xây dựng các ứng dụng web trong việc phân tích chứng khoán với giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng, bảo trì.

Mở Web App

Notebook minh hoạ

Bạn có thể mở file demo bằng Jupyter Notebook và dùng thử tất cả các hàm của vnstock từ giao diện Google Colab. Nếu muốn sử dụng Notebook trong Visual Studio Code hoặc IDE khác, bạn có thể tìm menu File > Download và chọn Download.ipynb để lưu file về máy.

Mở Notebook