Skip to content

vnstock x Huggingface

Hugginface

We’re on a journey to advance and democratize NLP for everyone. Along the way, we contribute to the development of technology for the better -- Huggingface

Huggingface là một dịch vụ hàng đầu để lưu trữ, chia sẻ các mô hình AI và Machine Learning (học máy) một cách nhanh chóng dễ dàng, đồng thời đây cũng là một cộng đồng về AI mạnh trên thế giới. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các mô hình AI/ML để sử dụng miễn phí tại đây với vài dòng code. Nếu bạn muốn tạo web app với Python, đây cũng là dịch vụ tuyệt vời. Huggingface Spaces cho phép bạn chạy các ứng dụng viết bằng python cho Streamlit hoặc Gradio framework hay Docker khá đơn giản. Tìm hiểu thêm để biết chi tiết.

vnstock cung cấp các hàm sử dụng API để truy xuất dữ liệu chứng khoán Việt Nam một cách dễ dàng. Điều này có nghĩa là bạn có thể xây dựng web app với rất nhiều dịch vụ mà không cần lo đến khâu thiết lập cơ sở dữ liệu đầu vào và Huggingface là một trong số đó. Mọi thứ mở, dễ sử dụng và miễn phí.

Dữ liệu giá của vnstock có thể được sử dụng cho các mô hình Machine Learning để kiểm thử trên nền tảng Huggingface Spaces, hoặc bạn có thể thiết lập một trung tâm phân tích từ dữ liệu toàn diện mà vnstock cung cấp với Streamlit, Gradio. Lựa chọn là ở bạn.

  • Xem tài liệu chi tiết về Gradio