Skip to content

Streamlit

Streamlit x vnstock"

vnstock là nguồn dữ liệu hoàn hảo để xây dựng trung tâm phân tích trực quan với nền tảng Streamlit sử dụng ngôn ngữ lập trình Python.

Vnstock Web App chính là một ví dụ sinh động cho việc sử dụng dữ liệu từ chính vnstock để tạo ra ứng dụng với giao diện đồ họa trực quan và thân thiện. Ứng dụng này hoạt động hoàn toàn trên môi trường đám mây, không cần thiết lập bất cứ cơ sở dữ liệu nào, dữ liệu đầu vào của Web App chính là các APIs do vnstock cung cấp. Trong thực tế, bạn có thể lựa chọn chạy Streamlit trên môi trường máy tính cá nhân cục bộ hoặc trên môi trường đám mây của dịch vụ Streamlit Share hay Huggingface Spaces. Lựa chọn là ở bạn.

Để có thể làm chủ Streamlit nhanh chóng với lộ trình đào tạo thực tế, ứng dụng cho chính thị trường chứng khoán Việt Nam và sử dụng vnstock. Bạn có thể trao đổi thêm với Thịnh về khóa học ngắn hạn sắp triển khai.

Thinh Vu - Nhắn tin

candlestick chart