Skip to content

TA-Lib

Giới thiệu TA-lib

TA-lib được các lập trình viên sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật cho dữ liệu tài chính, gói phần mềm nguyên bản được viết bằng ngôn ngữ C/C++.

TA-lib python dựa trên Cython thay vì SWIG khó cài đặt và sử dụng như gói thư viện TA-lib nguyên bản cho phép cộng đồng sử dụng ngôn ngữ Python có thể tận dụng toàn bộ sức mạnh của TA-lib trong dự án của mình.

Dữ liệu giá lịch sử từ hàm stock_historical_data do vnstock cung cấp có thể sử dụng hoàn hảo với dự án tích hợp bộ công cụ TA-lib. Bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây để cài đặt TA-lib và sử dụng cùng vnstock (nếu chưa thử).

Sử dụng TA-lib với Google Colab

Mở Notebook demo để sử dụng code mẫu.

Mở Notebook

Môi trường local

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt chi tiết tại đây

Cài đặt TA-Lib cho Windows

Cách đơn giản và đảm bảo cài đặt thành công TA-Lib trên máy tính Windows đó là dùng file wheel đã được build sẵn từ liên kết của đại học UCI (University of California, Irvine). Cách thực hiện như sau:

  1. Bạn mở liên kết tại đây sau đó sử dụng tính năng tìm trong trang với phím tắt Ctrl + F và tìm kiếm TA-Lib.
  2. Tìm và tải phiên bản Python phù hợp bạn đang có, ví dụ 3.10 hoặc bạn phải cài đặt đúng bản Python mà TA-Lib được build sẵn tại đây hỗ trợ. Khuyến cáo không nên cài bản Python mới nhất. Ví dụ trong trường hợp này, bản TA-Lib hỗ trợ Python cao nhất là 3.10 cho bản hệ điều hành 64bit có tên: TA_Lib-0.4.24-cp310-cp310-win_amd64.whl.
  3. Mở thư mục Downloads chứa file vừa được tải về trong Terminal/Command Prompt để cài đặt. Bạn có thể mở Windows Explorer, duyệt đến thư mục Downloads và nhập cmd.exe vào thanh địa chỉ của Windows Explorer để mở Command Prompt hoặc chạy Command Prompt từ Start menu. Nhập lệnh cd Downloads để mở thư mục này trong giao diện dòng lệnh.
  4. Chạy dòng lệnh pip install TA_Lib-0.4.24-cp310-cp310-win_amd64.whl để cài đặt file vừa được tải về. Chờ trong giây lát, TA-Lib sẽ được cài đặt.