Skip to content

Hỗ trợ

Tôi có thể yêu cầu hỗ trợ như thế nào?

Hiện tại Vnstock docs đã được hoàn thiện và cung cấp một mảnh ghép quan trọng giúp người dùng tiếp cận tài liệu và các hướng dẫn sử dụng vnstock trực quan và tối ưu.

Lưu ý

Trước khi tìm đến tác giả để nhắn tin trực tiếp, bạn vui lòng tự nghiên cứu để tiết kiệm thời gian cho cả hai bên. Tôi cũng có những công việc và ưu tiên riêng của mình và không phải lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/4 cho những câu hỏi rất căn bản đã có trong tài liệu và việc bạn đặt câu hỏi chỉ vì mình "lười" tìm kiếm. Điều này là không thể chấp nhận được.

Nếu bạn thực sự cần hỗ trợ, đây là những cách bạn có thể làm theo thứ tự ưu tiên:

  1. Hỏi trong nhóm Facebook thành viên (Ủng hộ Vnstock 100k để tham gia): vnstock group - Tham gia

  2. Hỏi trong nhóm cộng đồng Discord (miễn phí): vnstock - Tham gia

  3. Gửi email yêu cầu hỗ trợ: support@vnstock.site

  4. Nhắn tin trực tiếp cho tác giả: Thinh Vu - Nhắn tin