Skip to content

Vnstock Web App

Vnstock và streamlit

Vnstock Web App hoạt động trên nền tảng streamlit trong Python. Streamlit cũng là tên của gói thư viện mã nguồn mở này. Bạn có thể xây dựng web app của mình và host trên dịch vụ Streamlit Share hoặc sử dụng Hugging Face Spaces hoàn toàn miễn phí.

Vnstock Web App là một ví dụ sinh động cho việc sử dụng các APIs do vnstock cung cấp để xây dựng ứng dụng phân tích chứng khoán của riêng bạn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tạo ra một web app với Streamlit và sử dụng Vnstock thuận tiện bởi Vnstock cung cấp số lượng hàm cho thị trường chứng khoán Việt Nam qua APIs đa dạng nhất hiện nay để giúp bạn phân tích toàn diện trong tất cả các thư viện Python. Đây cũng là cách dễ nhất để tạo ra một ứng dụng đồ họa với Python ở thời điểm hiện tại.

Mở Web App

web app