Skip to content

SSI Fast Connect API

Fast Connect API

SSI cung cấp bộ APIs cho phép thiết lập giao dịch tự động (FastConnect Trading) và truy xuất dữ liệu thị trường chứng khoán cơ bản (FastConnect Data) cho ngôn ngữ Python. Công cụ này hoàn toàn miễn phí, bạn có thể xin cấp quyền sử dụng bằng cách mang CCCD ra phòng giao dịch của SSI gần nhất để đăng ký và kích hoạt.

vnstock cung cấp tới các bạn các hàm được tùy biến sẵn giúp dễ dàng sử dụng mà không cần bỏ nhiều thời gian nghiên cứu và tùy biến từ demo sơ khai do SSI cung cấp. Bạn có thể sở hữu gói phần mềm tích hợp này thông qua chương trình Github Sponsor. Theo đó, bạn sẽ trở thành nhà tài trợ của vnstock để có thể truy cập và sử dụng các tính năng này được phát hành dưới dạng gói phần mềm nâng cao cho vnstock. Truy cập trang tài trợ và chọn gói phù hợp và thanh toán bằng thẻ Visa/Master để có thể sử dụng ngay hôm nay.

Kết nối SSI với vnstock

Chia sẻ thêm:

Để có thể sử dụng thành thạo ssi_fc_datassi_fc_trading, bạn cần có kinh nghiệm sử dụng Python và dành khá nhiều thời gian nghiên cứu bởi những đoạn code mẫu được cung cấp ở mức tối thiểu để bạn hình dung được API cung cấp dữ liệu gì. Dữ liệu này mặc định được in ra màn hình Terminal/Command Prompt nhưng không phải kiểu dữ liệu object để có thể sử dụng ngay. Bạn có thể xem thêm chi tiết tại ticket tôi nhờ team Dev của SSI giải đáp. Hiện tại các issue hay trao đổi qua Github thường không được phản hồi nhanh chóng. Điểm tích cực là tài liệu hướng dẫn đã được cập nhật chuẩn hơn sau sau khi tôi gửi phản hồi.

Thiết lập xác thực người dùng

Thiết lập xác thực dịch vụ

Để đăng ký sử dụng API đang được cung cấp miễn phí, bạn đem theo CCCD ra phòng giao dịch SSI gặp lễ tân hoặc môi giới để được hỗ trợ kích hoạt dịch vụ. Sau mỗi 3 tháng thì dịch vụ sẽ cần gia hạn lại bằng cách gọi hotline hoặc gửi email yêu cầu.

Các bước thực hiện thiết lập xác thực người dùng để kết nối API như sau:

 1. Truy cập iBoard của SSI, tìm mục Dịch vụ & Tiện ích > Dịch vụ API như hình minh họa bên dưới. Chọn biểu tượng chìa khóa để lấy mã xác thực. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp OTP được gửi qua tin nhắn (hoặc hình thức bạn đăng ký tương ứng). truy cập dịch vụ API
 2. Sau khi xác thực OTP, màn hình tiếp theo hiện ra thông tin các mã xác thực. Bạn cần copy thông tin ConsumerIDConsumerSecret và lưu vào file để tiếp tục các bước thiết lập tiếp theo. thông tin mã bảo mật

vnstock x Fast Connect Data API

Hướng dẫn sử dụng module SSI Fast Connect API trong vnstock

Trong hướng dẫn dưới đây, bạn sẽ làm quen với cách sử dụng module ssi trong vnstock-pro-data cho phép bạn kết nối tới API dữ liệu của SSI thông qua các hàm đã tùy biến mà vnstock cung cấp.

Import & thiết lập xác thực

Bạn cần sử dụng một ứng dụng soạn thảo lệnh như Visual Studio Code hoặc đơn giản là notepad và tạo ra một file văn bản có tên config.py với nội dung như sau:

auth_type = 'Bearer'
consumerID = 'ID_CỦA_BẠN'
consumerSecret = 'SECRET_CỦA_BẠN'
access_jwt = 'TOKEN_CỦA_BẠN'
url = 'https://fc-data.ssi.com.vn/' 
stream_url = 'https://fc-data.ssi.com.vn/'

Trong đó ID và Secret là 2 thông tin tương ứng lấy từ iBoard như hướng dẫn ở trên. Thông tin access_jwt token cần phải chạy lệnh trong chương trình Python để lấy. Bạn mở Terminal/Command Prompt từ thư mục chứa file config.py bằng cách gõ cmd vào thanh địa chỉ Windows Explorer. Mở Python trong giao diện dòng lệnh, chạy các lệnh sau:

import config
from ssi_fc_data import fc_md_client , model
client = fc_md_client.MarketDataClient(config)
print(client.access_token(model.accessToken(config.consumerID, config.consumerSecret)))

Copy đoạn token được in ra màn hình và lưu vào file config.py tại mục access_jwt.

Tới đây, bạn có thể lưu file config.py vào một nơi bất kỳ để bảo mật, sau đó chép đường dẫn file này để thiết lập ở bước tiếp theo trong chương trình Python (file .py hoặc Jupyter Notebook). Đường dẫn file được thay thế đoạn THƯ_MỤC_CHỨA_FILE_CONFIG_CỦA_BẠN.

from vnstock_data.ssi import *
import sys
sys.path.append(r'THƯ_MỤC_CHỨA_FILE_CONFIG_CỦA_BẠN') # Thay đổi đường dẫn tới thư mục chứa file config.py của bạn tại đây. Mẫu file config có trong thư mục docs của repo
import config

client = fc_md_client.MarketDataClient(config)

Tải dữ liệu

Danh sách mã chứng khoán theo sàn

Sử dụng hàm securities_list như sau:

securities_list(market='HOSE', size=1000, page=1, client=client, config=config)

Trong đó:

 • client: là đối tượng python cung cấp các phương thức kết nối tới API của SSI. client được định nghĩa trong bước hướng dẫn xác thực ở trên
 • config là đối tượng python chứa các thông tin xác thực, được import vào chương trình trong bước xác thực.
 • market: tên sàn giao dịch, nhận một trong các giá trị: HOSE, HNX, UPCOM cho giao dịch cơ sở hoặc DER cho giao dịch Phái sinh
 • size: Số kết quả trả về cho một trang
 • page: Số thứ tự trang. Nếu bạn muốn lấy hết tất cả mã trong một lần tra cứu thì đặt tham số size đủ lớn, nếu chỉ muốn lấy một phần kết quả thì chỉ định rõ sizepage.

Minh họa và kết quả như sau:

>>> securities_list(market='HOSE', page=1, size=1000, client=client, config=config)

Total records: 414
  Market Symbol                     StockName                    StockEnName
0   HOSE  AAA         Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh      An Phat Bioplastics Joint Stock Company
1   HOSE  AAM          Công ty Cổ Phần Thủy Sản MeKong        Mekong Fisheries Joint Stock Company
2   HOSE  AAT    Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa    Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company
3   HOSE  ABR       Công ty Cổ phần Đầu Nhãn Hiệu Việt       Viet Brand Invest Joint Stock Company
4   HOSE  ABS   Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận BinhThuan Agriculture Services Joint Stock Com...
..   ...  ...                        ...                        ...
409  HOSE  VSI Công ty Cổ phần Đầu  Xây dựng Cấp thoát nước Water Supply Sewerage Construction and Investm...
410  HOSE  VTB        Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình      Viettronics Tan Binh Joint Stock Company
411  HOSE  VTO      Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO         Vietnam Tanker Joint Stock Company
412  HOSE  YBM   Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái    Yen Bai Industry Mineral Joint Stock Company
413  HOSE  YEG           Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1              Yeah1 Group Corporation

[414 rows x 4 columns]

Thông tin mã chứng khoán cụ thể

Để trích xuất thông tin một mã chứng khoán bất kỳ từ hệ thống, bạn sử dụng hàm get_securities_details như sau:

get_securities_details(client=client, config=config, symbol='ACB', market='HOSE', page=1, pageSize=100)

Trong đó:

 • client: là đối tượng python cung cấp các phương thức kết nối tới API của SSI. client được định nghĩa trong bước hướng dẫn xác thực ở trên
 • config là đối tượng python chứa các thông tin xác thực, được import vào chương trình trong bước xác thực.
 • symbol: là mã chứng khoán cần tra cứu
 • market
>>> get_securities_details(client=client, config=config, symbol='ACB', market='HOSE', page=1, pageSize=100).T
                           0
Symbol                       ACB
SymbolName     Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
SymbolEngName     Asia Commercial Joint Stock Bank
SecType                        S
MarketId                      HOSE
Exchange                      HOSE
LotSize                       100
IssueDate
MaturityDate
FirstTradingDate
LastTradingDate
ContractMultiplier                  0
SettlMethod                      C
ExercisePrice                     0
ExerciseStyle
ExcerciseRatio                    0
ListedShare                 3884050358
TickPrice1                      1
TickIncrement1                    10
TickPrice2                    10000
TickIncrement2                    50
TickPrice3                    50000
TickIncrement3                   100
ReportDate                  15/12/2023

Lấy danh sách các mã chỉ số

get_index_list(client, config, exchange='', page=1, pageSize=100)

Trong đó:

 • client: là đối tượng python cung cấp các phương thức kết nối tới API của SSI. client được định nghĩa trong bước hướng dẫn xác thực ở trên
 • config là đối tượng python chứa các thông tin xác thực, được import vào chương trình trong bước xác thực.
 • exchange: sàn giao dịch (không bắt buộc điền). Trả toàn bộ dữ liệu các sàn nếu để trống.
 • page: số thứ tự trang
 • pageSize: Số kết quả cần lấy về tối đa cho mỗi trang.
>>> get_index_list(client, config, exchange='', page=1, pageSize=100)

    IndexCode               IndexName Exchange
0      HNX30                 HNX30   HNX
1    HNXIndex               HNXIndex   HNX
2  HNXUpcomIndex             HNXUpcomIndex   HNX
3      VN100                 VN100   HOSE
4      VN30                 VN30   HOSE
5      VNALL              VNAllshare   HOSE
6     VNCOND       VNAllShare Hàng Tiêu dùng   HOSE
7     VNCONS VNAllShare Hàng thiêu dùng thiết yếu   HOSE
8    VNDIAMOND        Vietnam Diamond Index   HOSE
9      VNENE         VNAllShare Năng lượng   HOSE
10     VNFIN         VNAllShare Tài chính   HOSE
11   VNFINLEAD        Vietnam Diamond Index   HOSE
12  VNFINSELECT        Vietnam Diamond Index   HOSE
13     VNHEAL     VNAllShare Chăm sóc sức khỏe   HOSE
14     VNIND        VNAllShare Công nghiệp   HOSE
15      VNIT    VNAllShare Công nghệ thông tin   HOSE
16    VNIndex                VNINDEX   HOSE
17     VNMAT      VNAllShare Nguyên vật liệu   HOSE
18     VNMID               VNMidcap    HOSE
19     VNREAL        VNAllShare Bất động sản   HOSE
20      VNSI           VNStability Index   HOSE
21     VNSML              VNSmallcap   HOSE
22     VNUTI      VNAllShare Dịch vụ tiện ích   HOSE
23     VNX50                 VNX50   HOSE
24     VNXALL              VNXAllshare   HOSE

Liệt kê các mã chứng khoán thuộc một mã chỉ số

get_index_component(client, config, index='VN30', page=1, pageSize=100)

Trong đó:

 • client: là đối tượng python cung cấp các phương thức kết nối tới API của SSI. client được định nghĩa trong bước hướng dẫn xác thực ở trên
 • config là đối tượng python chứa các thông tin xác thực, được import vào chương trình trong bước xác thực.
 • index: Mã chỉ số cần tra cứu. Lấy trong danh sách trả về từ hàm get_index_list.
 • page: số thứ tự trang
 • pageSize: Số kết quả cần lấy về tối đa cho mỗi trang.
>>> get_index_component(client, config, index='VN30', page=1, pageSize=100)
Index: VN30 - HOSE. Total 30 symbols
  StockSymbol
0     ACB
1     BCM
2     BID
3     BVH
4     CTG
5     FPT
...
25     VIC
26     VJC
27     VNM
28     VPB
29     VRE

Truy xuất dữ liệu giá lịch sử OHLCV

Tips

Với hàm get_daily_ohlc dưới đây trả về kết quả rất chậm so với khi bạn truy xuất dữ liệu giá từ đồ thị nến trên web. Trải nghiệm của tôi khi xuất toàn bộ dữ liệu của mã cổ phiếu REE từ năm 2000 mất hơn 30s trong khi dữ liệu tương đương được trả về bằng Public API của SSI có được trong 2s.

get_daily_ohlc(client, config, symbol='REE', fromDate='01/01/2000', toDate='15/12/2023', ascending=True, page=1, pageSize=6000)

Trong đó:

 • client: là đối tượng python cung cấp các phương thức kết nối tới API của SSI. client được định nghĩa trong bước hướng dẫn xác thực ở trên
 • config là đối tượng python chứa các thông tin xác thực, được import vào chương trình trong bước xác thực.
 • symbol: mã chứng khoán cần tra cứu
 • fromDate: ngày bắt đầu báo cáo, định dạng DD/MM/YYYY
 • toDate: ngày kết thúc báo cáo, định dạng DD/MM/YYYY
 • ascending: True hoặc False để chọn sắp xếp kết quả theo chiều thuận/nghịch.
 • page: số thứ tự trang
 • pageSize: Số kết quả cần lấy về tối đa cho mỗi trang.
>>> get_daily_ohlc(client, config, symbol='REE', fromDate='01/01/2000', toDate='15/12/2023', ascending=True, page=1, pageSize=6000)

   Symbol Market TradingDate  Open  High  Low Close Volume       Value
0    REE  HOSE 28/07/2000  1044  1044  1044  1044  1000         0
1    REE  HOSE 31/07/2000  1063  1063  1063  1063   300         0
2    REE  HOSE 02/08/2000  1083  1083  1083  1083   100         0
3    REE  HOSE 04/08/2000  1102  1102  1102  1102   200         0
4    REE  HOSE 07/08/2000  1122  1122  1122  1122  2800         0
...   ...  ...     ...  ...  ...  ...  ...   ...        ...
5675  REE  HOSE 11/12/2023 59200 59800 58700 58700 237000    13996810000
5676  REE  HOSE 12/12/2023 58700 59100 58300 59000 287000    16830020000
5677  REE  HOSE 13/12/2023 59200 59200 57500 57700 587800 34240060000.0002
5678  REE  HOSE 14/12/2023 58100 58400 57100 57100 278100    16003970000
5679  REE  HOSE 15/12/2023 57200 58000 56500 56700 513300 29183299999.9998

[5680 rows x 9 columns]

Dữ liệu tick OHLCV của mã chứng khoán trong ngày giao dịch (Intraday)

get_intraday_ohlc(client, config, symbol='SSI', fromDate='25/07/2023', toDate='31/07/2023', page=1, pageSize=1000, ascending=True)

Trong đó:

 • client: là đối tượng python cung cấp các phương thức kết nối tới API của SSI. client được định nghĩa trong bước hướng dẫn xác thực ở trên
 • config là đối tượng python chứa các thông tin xác thực, được import vào chương trình trong bước xác thực.
 • symbol: mã chứng khoán cần tra cứu
 • fromDate: ngày bắt đầu báo cáo, định dạng DD/MM/YYYY
 • toDate: ngày kết thúc báo cáo, định dạng DD/MM/YYYY
 • page: số thứ tự trang
 • pageSize: Số kết quả cần lấy về tối đa cho mỗi trang.
>>> get_intraday_ohlc(client, config, symbol='SSI', fromDate='25/07/2023', toDate='31/07/2023', page=1, pageSize=1000, ascending=True, resolution=1)

  Symbol Value TradingDate   Time  Open  High  Low Close Volume
0   SSI 28650 25/07/2023 09:15:52 28700 28800 28650 28650 153400
1   SSI 28600 25/07/2023 09:16:57 28650 28650 28600 28600  15500
2   SSI 28600 25/07/2023 09:17:59 28650 28650 28600 28600  50600
3   SSI 28550 25/07/2023 09:18:56 28600 28600 28550 28550  27900
4   SSI 28600 25/07/2023 09:19:58 28600 28600 28550 28600  35500
..   ...  ...     ...    ...  ...  ...  ...  ...   ...
995  SSI 29550 31/07/2023 10:44:55 29550 29550 29500 29550 132400
996  SSI 29500 31/07/2023 10:45:53 29500 29550 29500 29500 369300
997  SSI 29400 31/07/2023 10:46:49 29500 29500 29400 29400 124900
998  SSI 29400 31/07/2023 10:47:49 29400 29450 29400 29400  69900
999  SSI 29400 31/07/2023 10:48:57 29400 29450 29400 29400  20600

[1000 rows x 9 columns]

Thông tin giao dịch theo ngày của mã chứng khoán

```shell
>>> get_daily_stock_price(client, config, symbol='SSI', fromDate='25/07/2023', toDate='31/07/2023', page=1, pageSize=1000, market='')

Trong đó:

 • client: là đối tượng python cung cấp các phương thức kết nối tới API của SSI. client được định nghĩa trong bước hướng dẫn xác thực ở trên
 • config là đối tượng python chứa các thông tin xác thực, được import vào chương trình trong bước xác thực.
 • symbol: mã chứng khoán cần tra cứu
 • fromDate: ngày bắt đầu báo cáo, định dạng DD/MM/YYYY
 • toDate: ngày kết thúc báo cáo, định dạng DD/MM/YYYY
 • page: số thứ tự trang
 • pageSize: Số kết quả cần lấy về tối đa cho mỗi trang.
 • market: Sàn giao dịch, để trống nếu muốn lấy tất cả kết quả từ các sàn.
>>> get_daily_stock_price(client, config, symbol='SSI', fromDate='25/07/2023', toDate='31/07/2023', page=1, pageSize=1000, market='')

 TradingDate PriceChange PerPriceChange CeilingPrice ... TotalTradedVol  TotalTradedValue Symbol Time
0 31/07/2023    -100     -0.30    31800 ...    15219300 450985285000.0070  SSI None
1 28/07/2023     300       1    31500 ...    13130200 389080050000.0010  SSI None
2 27/07/2023     450      1.60    31000 ...    16465600    482248000000  SSI None
3 26/07/2023     200      0.70    30800 ...    12780300 367721865000.0020  SSI None
4 25/07/2023     100      0.30    30700 ...    14449000    415978000000  SSI None

[5 rows x 31 columns]

Kết quả giao dịch của mã chỉ số theo ngày

Trong đó:

 • client: là đối tượng python cung cấp các phương thức kết nối tới API của SSI. client được định nghĩa trong bước hướng dẫn xác thực ở trên
 • config là đối tượng python chứa các thông tin xác thực, được import vào chương trình trong bước xác thực.
 • index: mã chỉ số cần tra cứu
 • fromDate: ngày bắt đầu báo cáo, định dạng DD/MM/YYYY
 • toDate: ngày kết thúc báo cáo, định dạng DD/MM/YYYY
 • page: số thứ tự trang
 • pageSize: Số kết quả cần lấy về tối đa cho mỗi trang.
 • orderBy: chọn cột dùng làm tiêu chí sắp xếp thứ tự kết quả hiển thị.
 • order: thứ tự sắp xếp kết quả. desc cho sắp xếp theo chiều nghịch, asc cho sắp xếp theo chiều thuận.
>>> get_daily_index(client, config, index='VN30', fromDate='25/07/2023', toDate='31/07/2023', page=1, pageSize=1000, orderBy='Tradingdate', order='desc', request_id='')

 IndexId IndexValue TradingDate Change RatioChange ... TotalDealVol TotalDealVal  TotalVol    TotalVal TradingSession
0  VN30  1230.81 31/07/2023 18.36   1.5143 ...   31046442 727903000000 325942142 9306421000000
  C
1  VN30  1212.45 28/07/2023 12.77   1.0645 ...   17227339 570484000000 268863339 7303088000000
  C
2  VN30  1199.68 27/07/2023 -1.75   -0.1457 ...   36187850 992090000000 299632550 7938811000000
  C
3  VN30  1201.43 26/07/2023  3.42   0.2855 ...   19422282 599445000000 266954582 6817668000000
  C
4  VN30  1198.01 25/07/2023  4.87   0.4082 ...   32883479 911331000000 286220979 7918426000000
  C

[5 rows x 19 columns]

Streaming dữ liệu

start_market_data_stream(config, channel='X-QUOTE:HCM')

Trong đó:

 • config là đối tượng python chứa các thông tin xác thực, được import vào chương trình trong bước xác thực.
 • channel: Kênh streaming, được tạo ra bằng cách kết hợp mã loại dữ liệu và mã chứng khoán/chỉ số tương ứng.
Nhóm dữ liệu Mã kênh Ví dụ mẫu Chú thích
Trạng thái Mã chứng khoán F F:SSI hoặc F:SSI-PAN hoặcF:ALL Trả về thông tin phiên giao dịch và trạng thái giao dịch của mã chứng khoán. Các mã CK được ngăn cách nhau bởi dấu "-". Hoặc có thể nhập ALL để lấy thông tin room của tất cả các mã.
Dữ liệu bid/ask X X-QUOTE:SSI hoặc X-QUOTE:ALL Dữ liệu bid/ask của mã chứng khoán. Trong đó, ALL thể hiện lấy dữ liệu toàn bộ các mã chứng khoán.
Dữ liệu khớp lệnh X X-TRADE:SSI hoặc X-TRADE:ALL ALL thể hiện lấy dữ liệu toàn bộ các mã chứng khoán.
Dữ liệu tổng hợp của thông tin bid/ask và thông tin khớp lệnh X X:SSI-VIC hoặc X:ALL ALL thể hiện lấy dữ liệu toàn bộ các mã chứng khoán. Các mã CK được ngăn cách nhau bởi dấu "-"
Dữ liệu Room nước ngoài R R:SSI hoặc R:SSI-VIC hoặc R:ALL Các mã CK được ngăn cách nhau bởi dấu "-". Hoặc có thể nhập ALL để lấy thông tin room của tất cả các mã.
Dữ liệu chỉ số MI MI:VN30 hoặc MI:VN30-HNXindex hoặc MI:ALL Cung cấp thông tin chỉ số cập nhật của tất cả các sàn HOSE, HNX, UPCOM. Các mã CK được ngăn cách nhau bởi dấu "-". ALL để lấy toàn bộ thông tin các mã.
Dữ liệu OHLCV B B:SSI; B:SSI-VN30 hoặc B:ALL Trả về thông tin open, high, low, close, volume của các mã chứng khoán/chỉ số theo tick. Các mã CK/chỉ số được ngăn cách nhau bởi dấu "-". Hoặc có thể nhập ALL để lấy thông tin OHLCV realtime của tất cả các mã.

Dữ liệu trả về có dạng như sau:

>>> start_market_data_stream(config, channel='X-QUOTE:HCM')

             0
TradingDate   15/12/2023
Time       14:45:04
Exchange       HOSE
Symbol         HCM
RType       X-QUOTE
AskPrice1     31500.0
AskPrice2     31550.0
AskPrice3     31600.0
AskVol1      479700.0
AskVol2      39500.0
AskVol3      44400.0
BidPrice1     31350.0
BidPrice2     31250.0
BidPrice3     31200.0
BidVol1       1000.0
BidVol2       2200.0
BidVol3      10700.0
TradingSession     PT