Skip to content

Amibroker

Thử nghiệm thành công

08/11/2023, Hiện tại vnstock đã thử nghiệm thành công hàm xuất dữ liệu từ vnstock sang Amibroker cho phép lưu dữ liệu giá lịch sử từ hàm stock_historical_data với tất cả độ phân giải thời gian khả dụng sang Amibroker dưới dạng file CSV. Đây là một tin vui cho cộng đồng người dùng vnstock. Nếu bạn chưa sẳn sàng sử dụng bộ công cụ Python, vnstock dành cho bạn một số tính năng hữu ích trong thời gian chuyển đổi phương pháp làm việc mới linh hoạt và hiệu quả hơn. vnstock chào đón tất cả các bạn với mọi trình độ, kinh nghiệm khác nhau để xây dựng cộng đồng đầu tư chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển.

Để sử dụng tính năng xuất dữ liệu cho Amibroker, bạn thực hiện như sau:

Xuất file CSV cho Amibroker

amibroker_ohlc_export (path=r'C:\Users\mrthi\Desktop', symbol='TCB', start_date='2023-01-01', end_date='2023-11-08', resolution='1D', type='stock', source='DNSE')

Trong đó:

 • path: là địa chỉ thư mục bạn muốn lưu file, tiện cho việc sử dụng Import Wizard trong Amibroker để nạp dữ liệu.
 • Các tham số khác, vui lòng xem chi tiết hàm stock_historical_data
>>> amibroker_ohlc_export (path=r'C:\Users\mrthi\Desktop', symbol='TCB', start_date='2023-01-01', end_date='2023-11-08', resolution='1D', type='stock', source='DNSE')

Data preview:
  <Ticker> <DTYYYYMMDD> <Open> <High> <Low> <Close> <Volume>
0   TCB   20230103  25.75  27.45 25.75  27.45  3786800
1   TCB   20230104  27.45  27.80 27.25  27.30  3185500
2   TCB   20230105  27.30  27.80 27.15  27.65  2716900
3   TCB   20230106  27.45  28.40 27.30  27.70  4803900
4   TCB   20230109  27.80  27.95 27.60  27.75  2387700

Nạp dữ liệu cho Amibroker

Sử dụng Import Wizard

Hiện tại, vnstock chỉ hỗ trợ xuất dữ liệu sang dạng CSV được định dạng để sẳn sàng nạp vào Amibroker. Quá trình này vẫn cần sử dụng bước dữ liệu thủ công dùng Import Wizard. Các bạn có thể viết thêm chương trình để thực hiện việc này hoàn toàn tự động thay cho data plugin nếu có thể. Tính năng này phù hợp với các bạn muốn tận dụng nguồn dữ liệu vnstock sẵn có để tiết kiệm cho việc nghiên cứu và phân tích đầu tư mà không cần đến dữ liệu real-time cho giao dịch thực tế (như phái sinh).

Tạo database

Áp dụng nếu bạn chưa tạo sẵn cơ sở dữ liệu.

Khởi tạo Database. Click để mở rộng

Thực hiện mở Menu File > New > Database và thiết lập các thông số như hình (mặc định) hoặc thay đổi theo đúng kiểu dữ liệu bạn cần sử dụng (EOD hay theo phút cụ thể).

Sử dụng Import Wizard

Import Wizard. Click để mở rộng
 • Mở Import Wizard từ Menu

 • Chọn file cần Import

 • Chọn Next tới màn hình tiếp theo. Tại đây tick vào 2 ô là No quotation dataAllow negative price sau đó Next cho đến bước Finish để kết thúc.

Thử nghiệm thành công nạp dữ liệu EOD cho Amibroker từ vnstock.

Thử nghiệm thành công nạp dữ liệu 1 phút cho Amibroker từ vnstock.